Memento

Przeznaczenie

 • Nie naruszając kapsułkowania, zapamiętuje i udostępnia na zewnątrz stan wewnętrzny obiektu, tak że obiekt może być później przywrócony do zapamiętanego stanu

 • Memento jest obiektem przechowującym migawkę wewnętrznego stanu innego obiektu – jej źródła

 • Mechanizm anulowania prosi źródło o Memento wtedy, kiedy chce ustawić punkt kontrolny stanu źródła

 • Źródło inicjuje memento informacjami opisującymi jego stan bieżący

 • Jedynie źródło może przechowywać i tworzyć informacje z Memento

 • Memento jest dla innych obiektów „nieprzezroczysty”

Kontekst

 • Aplikacja wymaga zapamiętania migawki stanu obiektu w celu jego późniejszego przywrócenia (np. w operacji Undo)

Problem

 • Chcemy przechować migawkę stanu bez naruszania hermetyzacji obiektu

Struktura

_images/Memento.png

Uczestnicy

Memento

 • przechowuje stan wewnętrzny obiektu Originator – i to taką jego część, jaka wg źródła powinna być przechowana

 • chroni stan przed dostępem ze strony innych obiektów niż źródło

 • pamiątki mają faktycznie dwa interfejsy

 • opiekun widzi zawężony interfejs pamiątki – może jedynie przekazać pamiątkę innym obiektom

 • źródło widzi szeroko zakrojony interfejs, który umożliwia mu uzyskanie dostępu do wszystkich danych niezbędnych do odtworzenia swojego poprzedniego stanu

 • najlepiej byłoby, gdyby tylko to źródło, które wytworzyło pamiątkę, miało dostęp do jej stanu wewnętrznego

Originator

 • tworzy pamiątkę zawierającą migawkę swojego bieżącego stanu wewnętrznego

 • wykorzystuje pamiątkę do odtworzenia swojego stanu wewnętrznego

Caretaker

 • jest odpowiedzialny za opiekę nad pamiątką

 • nigdy nie wykonuje operacji na pamiątce ani nie bada jej zawartości

Współpraca

Opiekun (Caretaker) prosi źródło (Originator) o pamiątkę, przez jakiś czas ją przechowuje, a następnie zwraca źródło.

Pamiątki są pasywne. Jedynie źródło, które stworzyło pamiątkę będzie przypisywać bądź odtwarzać jej stan.

Konsekwencje

 1. Zachowanie granic hermetyzacji. Pamiątka umożliwia uniknięcie ujawniania informacji, którymi jedynie źródło powinno zarządzać, ale które mimo tego muszą być przechowywane poza nim. Wzorzec ten izoluje inne obiekty od potencjalnie złożonego wnętrza źródła, zachowując w ten sposób granice kapsułkowania.

 2. Uproszczenie źródła.

 3. Użycie pamiątek może być kosztowne. Jeśli hermetyzacja i odtwarzanie stanu źródła jest kosztowne, wzorzec ten może okazać się nieodpowiedni.

 4. Ukryte koszty związane z opieką nad pamiątkami.

Wzorce pokrewne

Command z możliwością anulowania wykonanej operacji. Obiekt Memento może służyć do przywrócenia stanu aplikacji.

Podsumowanie

 1. Zapamiętuje i udostępnia bez naruszenia zasad hermetyzacji wewnętrzny stan obiektu.

 2. Dzięki pamiątce obiekt może być przywrócony do poprzedniego stanu.