Relacje między klasami

Struktura programu obiektowego w czasie jego wykonywania składa się z szybko zmieniających się obiektów, które komunikują się między sobą. Związki istniejące między klasami występują w różnym nasileniu.

Rodzaje związków:

 • Dziedziczenie

 • Kompozycja

 • Agregacja

 • Asocjacja

_images/KompozycjaAgregacja.png

Asocjacja (znajomość)

 • Jeden obiekt wie o drugim obiekcie

 • Zaznajomione obiekty mogą żądać od siebie nawzajem wykonywania swoich operacji

 • Luźne powiązanie między obiektami

Agregacja

 • Jeden obiekt jest właścicielem drugiego lub jest za niego odpowiedzialny

 • Agregowany obiekt może (ale nie musi) być współdzielony

Kompozycja

 • Jeden obiekt jest właścicielem drugiego

 • Wymaga, by obiekt zagregowany miał taki sam czas życia jak jego właściciel

 • Istnienie obiektu podrzędnego poza właścicielem nie ma sensu