Visitor

Przeznaczenie

 • Określa operację, która ma być wykonana na elementach struktury obiektowej

 • Umożliwia definiowanie nowej operacji bez modyfikowania klas elementów, na których ona działa

Kontekst

 • Wiele różnych i niepowiązanych ze sobą operacji musi być wykonanych na obiektach w pewnej strukturze obiektowej, a chcemy uniknąć „zanieczyszczenia” klas tych obiektów tymi operacjami – Visitor umożliwia trzymanie powiązanych ze sobą operacji razem przez zdefiniowanie ich w jednej klasie

 • Klasy definiujące strukturę obiektową rzadko się zmieniają, ale chcemy często definiować nowe operacje w tej strukturze

Problem

 • Chcemy umożliwić łatwe dodawanie nowej operacji do struktury obiektowej bez konieczności otwierania klas tej struktury

Struktura

_images/Visitor.png

Uczestnicy

Visitor

 • Deklaruje operację Visit dla każdej klasy ConcreteElement w strukturze obiektowej. Nazwa i sygnatura operacji określają klasę, która wysyła żądania odwiedzenia (Visit) do odwiedzającego (Visitor). Umożliwia to odwiedzającemu ustalenie klasy konkretnej odwiedzanego elementu. Odwiedzający może potem uzyskać bezpośredni dostęp do elementu poprzez jego interfejs.

ConcreteVisitor - implementuje każdą z operacji zadeklarowanych przez Visitor (odwiedzającego). Każda operacja implementuje fragment algorytmu zdefiniowanego dla odpowiedniej klasy obiektu w strukturze. ConcreteVisitor zapewnia kontekst dla algorytmu i przechowuje jego stan lokalny. Stan ten często kumuluje wyniki uzyskiwane podczas przechodzenia struktury.

Element – definiuje operację Accept, otrzymującą odwiedzającego jako argument

ConcreteElement – implementuje operację Accept, która otrzymuje odwiedzającego jako argument

ObjectStructure

 • Może podać swoje elementy

 • Może zapewnić wysokopoziomowy interfejs umożliwiający odwiedzającemu odwiedzanie elementów

 • Może być kompozytem lub kolekcją, taką jak lista czy zbiór

Współpraca

 • Klient stosujący wzorzec Visitor musi tworzyć obiekt ConcreteVisitor, a następnie przejść strukturę obiektową, odwiedzając każdy element za pomocą odwiedzającego (Visitor).

 • Gdy jakiś element jest odwiedzany, wywołuje operację odwiedzającego odpowiednią dla swojej klasy. Element dostarcza siebie samego jako argument tej operacji, żeby – jeśli to koniecznie – umożliwić odwiedzającemu dostęp do jego stanu.

Konsekwencje

 1. Łatwe dodawanie nowych operacji. Odwiedzający ułatwiają dodawanie operacji zależących od komponentów złożonych obiektów. Nową operację na strukturze obiektowej definiuje się po prostu przez dodanie nowego odwiedzającego (Visitor).

 2. Zebranie razem powiązanych ze sobą operacji, a rozdzielenie tych niepowiązanych. Powiązane ze sobą zachowania nie są rozsiane po wszystkich klasach definiujących strukturę obiektową, lecz są umiejscowione w klasie Visitor. Upraszcza to zarówno klasy definiujące elementy, jak i algorytmy zdefiniowane w odwiedzających.

 3. Trudne dodawanie nowych klas ConcreteElement.

Implementacja

 1. Wykonywana operacja zależy zarówno od typu odwiedzającego, jak i od typu odwiedzanego przezeń elementu.

 2. Zamiast statycznie wiązać operacje w interfejsie Element można umieścić je w odwiedzającym (Visitor) i użyć Accept w celu dokonania powiązania ich w czasie wykonywania programu.

 3. Rozszerzenie interfejsu Element sprowadza się do zdefiniowania jednej nowej podklasy Visitor, a nie wielu nowych podklas Elementu.

Wzorce pokrewne

Composite – Odwiedzających można użyć do zastosowania operacji dla wszystkich elementów struktury obiektowej, zdefiniowanej przez wzorzec Composite.