Abstract factory

Przeznaczenie

 • Dostarcza interfejs do tworzenia całych rodzin spokrewnionych lub zależnych od siebie obiektów bez konieczności określania ich klas rzeczywistych

Kontekst

 • W systemie istnieją rodziny powiązanych ze sobą obiektów-produktów, zaprojektowane tak, by obiekty były używane razem i ograniczenie to powinno być zachowane

 • System powinien być niezależny od tego, jak jego produkty są tworzone, składowane i reprezentowane

Problem

 • Chcemy umożliwić konfigurację systemu przy użyciu jednej z wielu rodzin produktów

 • Kod powinien być zależny od interfejsów lub klas abstrakcyjnych

 • Chcemy dostarczyć bibliotekę klas produktów, ujawniając tylko ich interfejsy, a nie implementacje

Struktura

_images/Abstract.png

Uczestnicy

AbstractFactory – deklaruje interfejs tworzenia produktów abstrakcyjnych

ConcreteFactory – implementuje operacje tworzenia produktów konkretnych

Product – klasa abstrakcyjna definiująca interfejs dla pewnego rodzaju produktu

ProductA, ProductB

 • definiuje obiekt będący produktem, który ma być utworzony przez odpowiednią fabrykę konkretną

 • dziedziczy po klasie abstrakcyjnej Product

Client – używa jedynie klas abstrakcyjnych AbstractFactory i Product

Współpraca

 • Podczas wykonywania programu jest zwykle tworzony jeden egzemplarz klasy ConcreteFactory - ta konkretna fabryka tworzy obiekty-produkty o pewnej szczególnej implementacji

 • AbstractFactory zdaje się w kwestii tworzenia produktów na swoją podklasę (ConcreteFactory)

Konsekwencje

 1. Odseparowanie klas konkretnych. Pomaga zapanować nad tym, jakie klasy obiektów tworzy dana aplikacja. Ponieważ fabryka kapsułkuje odpowiedzialność i proces tworzenia obiektów-produktów, izoluje klientów od klas implementujących.

 2. Łatwiejsza wymiana rodzin produktów. Klasa fabryki konkretnej pojawia się w aplikacji tylko raz – tam, gdzie są tworzone jej obiekty. Umożliwia to łatwą zmianę fabryki konkretnej używanej przez aplikację.

 3. Spójność produktów. Współpraca produktów wymaga, by aplikacja używała za jednym razem obiektów tylko z danej rodziny

 4. Utrudnione dołączenie nowych produktów. Interfejs AbstractFactory ustala zbiór obiektów, które mogą być utworzone. Obsługa nowych rodzajów produktów wymaga rozszerzenia interfejsu fabryki, co z kolei pociąga reimplementacje wszystkich podklas.