Prototype

Przeznaczenie

 • Określa rodzaj tworzonych obiektów, używając prototypowego egzemplarza

 • Tworzy nowe obiekty, kopiując ten prototyp

 • Zapewnia klientowi możliwość generowania obiektów, których typ nie jest znany

Kontekst

 • Rzeczywiste typy obiektów, które chcemy utworzyć nie są znane

 • Klasy, których instancje chcemy tworzyć, są ładowane dynamicznie

 • Stan obiektów klasy może przyjmować tylko jedną z kilku dozwolonych wartości

Problem

 • Chcemy tworzyć nowe egzemplarze obiektów bez wiedzy o tym, jaka jest ich konkretna klasa

 • Chcemy uniknąć budowania hierarchii klas fabryk, która jest porównywalna z hierarchią klas produktów

Struktura

_images/Prototype.png

Uczestnicy

Prototype – deklaruje interfejs klonowania się

ConcretePrototype – implementuje operację klonowania się

Client – tworzy nowy obiekt, prosząc prototyp o sklonowanie się

Współpraca

Klient prosi prototyp o sklonowanie się.

Konsekwencje

 1. Dodawanie i usuwanie produktów w czasie wykonywania programu. Prototype ułatwia włączanie do systemu nowych produktów konkretnych przez rejestrowanie prototypowych egzemplarzy u klienta. Jest to bardziej elastyczne rozwiązanie niż w przypadku innych wzorców kreacyjnych.

 2. Umożliwia specyfikowanie nowych prototypowych obiektów przez urozmaicanie struktury. Złożone struktury definiowane w trakcie działania programu mogą być również klonowane.

 3. Zredukowana liczba podklas.

Implementacja

Szczególnie użyteczny ze statycznymi językami, takimi jak C++, gdzie klasy nie są obiektami, a podczas wykonywania programu jest dostępnych mało (jeśli w ogóle) informacji o typach.

Przy implementowaniu prototypów należy rozważyć:

 1. Używanie menedżera prototypów – tablicy asocjacyjnej, która przekazuje prototyp pasujący do podanego klucza, mającej operacje do rejestrowania prototypu pod podanym kluczem i do wyrejestrowywania go.

 2. Implementowanie operacji Clone – płytka/głęboka kopia obiektu.

 3. Inicjowanie klonów – jeśli w klasach rozważanego prototypu są już zdefiniowane operacje ustalania wartości istotnej części stanu obiektów, to klienci mogą użyć tych operacji bezpośrednio po klonowaniu.

Wzorce pokrewne

 1. Abstract Factory – rywalizuje z wzorcem Prototype. Można jednak używać obu wzorców razem. Abstract Factory może przechowywać zbiór prototypów, z których mają być klonowane obiekty-produkty.

 2. Composite, Decorator – wzorce te są często używane wraz ze wzorcem Prototype.

Podsumowanie

 1. Wzorzec umożliwia tworzenie nowych obiektów poprzez kopiowanie prototypowego egzemplarza.

 2. Klasy, których egzemplarze są klonowane, mogą być specyfikowane w trakcie wykonania programu.

 3. Pozwala uprościć hierarchię klas fabryk, która jest porównywalna z hierarchią klas produktów.