Builder

Przeznaczenie

 • Oddziela konstrukcję złożonych obiektów od ich reprezentacji, umożliwiając tym samym powstawanie w jednym procesie konstrukcyjnym różnych reprezentacji

 • Definiuje etapy tworzenia obiektu-produktu. Etapy te są konfigurowalne z zewnątrz (to odróżnia go od fabryk obiektów)

Kontekst

 • Algorytm konstrukcji obiektu jest wielokrokowy

 • Proces konstrukcji złożonego obiektu prowadzi do utworzenia różnych reprezentacji obiektu

Problem

 • Chcemy zahermetyzować operacje niezbędne do stworzenia złożonego obiektu oraz ukryć wewnętrzną reprezentację produktu przed klientem

 • Chcemy mieć możliwość modyfikacji poszczególnych kroków algorytmu

Zastosowanie

Wzorca Builder należy używać, gdy:

 • Algorytm tworzenia obiektu złożonego powinien być niezależny od części składowych tego obiektu i sposobu ich zestawiania

 • Proces konstruowania musi uwzględniać różne reprezentacje konstruowanego obiektu

Struktura

_images/Builder.png

Uczestnicy

Builder – określa interfejs do tworzenia części składowych obiektu Product (definiuje etapy)

ConcreteBuilder

 • konstruuje i zestawia części produktu poprzez implementowanie interfejsu Budowniczego

 • definiuje i kontroluje tworzoną przez siebie reprezentację

 • zapewnia interfejs do wyszukiwania produktu

Director – konstruuje obiekt, używając interfejsu Budowniczego

Product

 • reprezentuje konstruowany obiekt złożony

 • klasa ConcreteBuilder buduje wewnętrzną reprezentację produktu i definiuje proces składania go

 • zawiera klasy definiujące części składowe, włączając w to interfejsy zestawiania części w końcowy wynik

Współpraca

 • Klient tworzy obiekt kierownika (Director) i konfiguruje go przy pomocy pożądanego obiektu typu Builder

 • Kierownik informuje budowniczego (Builder) o potrzebie zbudowania części produktu

 • Budowniczy (Builder) przetwarza żądanie kierownika i dodaje części do produktu

 • Klient odbiera produkt od budowniczego

_images/Builder_dgr_sekwencji.png

Konsekwencje

 1. Umożliwia zmiany wewnętrznej reprezentacji produktu. Builder zapewnia kierownikowi interfejs do konstruowania produktu. Konstruowanie produktu odbywa się za pomocą abstrakcyjnego interfejsu – aby zmienić wewnętrzną reprezentację produktu, należy zdefiniować nowy rodzaj budowniczego.

 2. Oddziela kod służący do konstruowania od reprezentacji. Poprawia modularyzację kodu poprzez kapsułkowanie sposobu, w jaki obiekt jest konstruowany – klienci nie muszą nic wiedzieć o klasach definiujących wewnętrzną strukturę produktu. Każda klasa ConcreteBuilder zawiera cały kod niezbędny do tworzenia i składania określonego rodzaju produktu.

 3. Ulepsza kontrolę procesu konstruowania. W odróżnieniu od innych wzorców kreacyjnych, we wzorcu Builder obiekty konstruowane są krok po kroku pod nadzorem kierownika (Director). Proces konstrukcji może trwać w czasie. Dopiero po ukończeniu produktu kierownik (Director) odbiera go od budowniczego.

Implementacja

 1. Interfejs montowania i konstruowania produktów. Interfejs Builder musi być na tyle ogólny, żeby było możliwe konstruowanie produktów przez wszystkich budowniczych konkretnych.

 2. Brak klasy abstrakcyjnej produktów (nie jest wymagana).

Wzorce pokrewne

Abstract Factory - fabryka abstrakcyjna

 • podobnie jak Builder może konstruować obiekty złożone

 • różnica – wzorzec Builder kładzie nacisk na tworzenie produktów krok po kroku, a Abstract Factory kładzie nacisk na rodziny produktów

Podsumowanie

 1. Oddziela konstrukcję złożonych obiektów od ich reprezentacji.

 2. Ten sam proces konstrukcyjny może prowadzić do powstania obiektów o różnej reprezentacji.

 3. Jest często używany do budowania obiektów kompozytowych (wzorzec Composite).