Wzorce strukturalne

Wzorce strukturalne wiążą się ze składaniem klas i obiektów w większe struktury.

Klasowe wzorce strukturalne wykorzystują dziedziczenie do składania interfejsów lub implementacji.

Obiektowe wzorce strukturalne nie wykorzystują składania interfejsów lub implementacji, a opisują sposoby składania obiektów w celu uzyskiwania nowej funkcjonalności.