Standard Template Library

Standard Template Library (STL)

Część biblioteki standardowej wywodząca się z oryginalnej biblioteki STL, w której zaimplementowane są kontenery, iteratory oraz algorytmy. Oryginalna biblioteka STL została napisana we wczesnych latach 90-tych przez Alexandra Stepanova, Davida Mussera i Menga Lee.

Główną zaletą biblioteki STL jest to, że udostępnia ona API, dzięki któremu programista aplikacji nie musi zajmować się szczegółami implementacji struktur danych i zarządzaniem pamięcią podczas przetwarzania danych (kolekcji). Przy implementacji biblioteki szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z efektywnością. Programy wykorzystujące bibliotekę STL działają równie szybko jak programy samodzielnie implementujące struktury danych i działające na nich algorytmy.

STL udostępnia:

  • kontenery – sekwencyjne i asocjacyjne
  • iteratory – obiekty zachowujące się jak wskaźniki i umożliwiające uniwersalną nawigację po kontenerach
  • algorytmy – operacje wykonywane na dowolnych typach kontenerów bez względu na ich rzeczywistą budowę