Efektywne wykorzystanie biblioteki standardowej C++