Wzorce kreacyjne

Kreacyjne wzorce projektowe:

  • Wzorce kreacyjne prowadzą do utworzenia obiektu

  • Wiążą się z uabstrakcyjnieniem procesu tworzenia obiektów

  • Ułatwiają budowę systemu niezależnego od sposobu tworzenia, składania i reprezentowania stosowanych w nim obiektów

  • Hermetyzują wiedzę o tym, jakich klas konkretnych używa system i w jaki sposób egzemplarze tych klas są tworzone i łączone ze sobą

  • Umożliwiają konfigurowanie systemu z obiektami-produktami, które w znacznym stopniu różnią się strukturą i funkcjonalnością * Konfiguracja statyczna (podczas kompilacji) * Konfiguracja dynamiczna (w trakcie wykonywania programu)

Rodzaje wzorców kreacyjnych:

  • klasowe – wykorzystują dziedziczenie do zmieniania klasy, której egzemplarze są tworzone

  • obiektowe – delegują tworzenie egzemplarzy do innego obiektu

Klasa, która jest odpowiedzialna za tworzenie instancji innej klasy, jest na schemacie UML reprezentowana w sposób następujący:

_images/TworzenieInstancji.png